Skip to content

Nasza firma

KANCELARIA PODATKOWA LISSTA

30-letnie doświadczenie w obsłudze zarówno klientów indywidualnych jak i korporacyjnych

Kancelaria Podatkowa LISSTA świadczy specjalistyczne usługi doradztwa podatkowego oraz profesjonalne usługi w zakresie obsługi księgowej, kadrowo-płacowej, finansowej i prawnej. Posiadając ponad 30-letnie doświadczenie w obsłudze zarówno klientów indywidualnych jak i korporacyjnych, bezpiecznie przeprowadzamy przedsiębiorców oraz podmioty gospodarcze przez charakteryzujące się dużą zmiennością przepisy polskiego prawa podatkowego. Analizujemy orzecznictwo i nowelizacje prawa podatkowego, systematycznie poszerzając wiedzę, by oferować naszym klientom kompleksowe i zawsze aktualne rozwiązania, za które ponosimy pełną odpowiedzialność. Nasz zakres usług obejmuje również zastępstwo w postępowaniach administracyjnych przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Od momentu swojego powstania, Lissta wdrożyła najnowsze dostępne rozwiązania z zakresu cyfryzacji usług łączących nowoczesne technologie i kompetencje merytoryczne w celu optymalizacji obsługi przedsiębiorstw. Naszym priorytetem zawsze jest wysoka jakość usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Wieloletnie doświadczenie oraz profesjonalne połączenie działań z zakresu obsługi księgowej, prawnej, kadrowej i doradztwa

podatkowego, pozwala nam świadczyć usługi w oparciu o najwyższe standardy zawodowe. Cechuje nas interdyscyplinarność, elastyczność, szybkość reagowania oraz wypracowana sieć relacji biznesowych. Współpracujemy z adwokatami, radcami prawnymi, notariuszami i ekonomistami, co pozwala na zapewnienie kompleksowej i wszechstronnej obsługi naszych klientów.

0
lat doświadczenia
0
pracowników na 9 stanowiskach
0
klientów z różnych branż
0
oddziały ulokowane we Wrocławiu i Zielonej Górze

Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego

Zasady dotyczące tajemnicy zawodowej opisuje art. 37 Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Doradca podatkowy obowiązany jest do zachowania w tajemnicy faktów i informacji, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu. Zasady te stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych przez doradcę podatkowego oraz podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym, w zakresie wykonywania przez te osoby czynności doradztwa podatkowego. Przepis ten jest podobny w treści do analogicznych przepisów innych ustaw korporacyjnych (np. art. 18 ust. 1 Prawa o notariacie, art. 6 ust. 1 Prawa o adwokaturze czy art. 3 ust. 3 ustawy o radcach prawnych).

Wpis na listę Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Decyzja/wpis Pani Iwony Małgorzaty Łysy na listę doradców podatkowych pod numerem 10901

Decyzja/wpis Pana Piotra Roberta Starżyka na listę doradców podatkowych pod numerem 02873

Decyzja/wpis Spółki LISSTA Kancelaria Podatkowa Sp. z o. o. do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego pod numerem 537

OC doradcy podatkowego

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (zm. Dz.U. Z 2016 r. poz. 79) LISSTA Kancelaria Podatkowa sp. z o. o. podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego.