Skip to content

Kontakt

Oddział we Wrocławiu

ul. Strachocińska 90-90 A
51-511 Wrocław

Oddział w Zielonej Górze

ul. Aleja Wojska Polskiego 37
65-764 Zielona Góra

LISSTA Kancelaria Podatkowa sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strachocińskiej 90-90A, 51-511, wpisana przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000378231, NIP 895-198-67-37, REGON 021434305