Skip to content

Oferta

ZAKRES USŁUG

Wyceny przedsiębiorstw

W naszej ofercie znajduje się wycena podmiotów gospodarczych, niezależnie od sektora działalności i formy prowadzonej działalności.

Wyceniamy:
  • spółki kapitałowe
  • spółki osobowe
  • jednoosobowe działalności gospodarcze
  • wydzielone części przedsiębiorstw

Wyceniamy podmioty gospodarcze na potrzeby:

  • sprzedaży podmiotu
  • sprzedaży udziałów lub akcji
  • przejęcia lub połączenia podmiotów
  • przekształcenia przedsiębiorstwa.

Nasze wyceny sporządzamy w oparciu o sprawdzone i rekomendowane w branży metody i standardy. Każda wycena jest traktowana indywidualnie i w zależności od potrzeb jest dostosowywana do Klienta. Model wyceny powstaje każdorazowo w oparciu o analizę otoczenia, sytuację finansowo-gospodarczą wycenianego podmiotu oraz prognozy i symulacje na przyszłość. 

Po wykonaniu usługi Klient otrzymuje szczegółowy raport z przeprowadzonej wyceny, zawierający szczegółowy opis wszystkich etapów procesu określenia wartości podmiotu (lub jego części) oraz podsumowanie z najważniejszymi informacjami.