Skip to content

Zespół

KANCELARIA PODATKOWA LISSTA

Za jakość naszych usług odpowiada rozbudowany zespół specjalistów posiadający różny zakres obowiązków

Doradca podatkowy

Doradztwo w zakresie podatków, księgowości i ogólnie pojętej działalności gospodarczej. Konsultacje problematycznych sytuacji i zagadnień z pozostałymi pracownikami. Reprezentacja klientów przed różnymi instytucjami publicznymi. Prowadzenie wewnętrznych szkoleń dla pozostałych pracowników. Reprezentacja podatników przed organami aministracyjnymi oraz sądami.

Główny księgowy

Pełna obsługa księgowa podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń i fundacji. Tworzenie sprawozdań do wszelkich instytucji publicznych. Nadzór i wydzielanie zadań zespołom księgowych i ich asystentów. Prowadzenie wewnętrznych szkoleń dla pozostałych pracowników.

Księgowy

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ksiąg rachunkowych. Sporządzanie sprawozdań finansowych w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa (w asyście głównego księgowego). Sporządzanie raportów dla klientów oraz do instytucji publicznych. Rozliczanie podatku VAT oraz księgowanie faktur. Nadzór i wydzielanie zadań przydzielonemu asystentowi.

Asystent księgowego

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz wykonywanie zadań powierzonych im przez przełożonych. Wprowadzanie faktur, wyciągów bankowych oraz innych dokumentów do ksiąg rachunkowych pod nadzorem księgowych i głównych księgowych. Sporządzanie raportów do instytucji publicznych w zakresie księgowości uproszczonej (KPiR).

Specjalista ds. kadr i płac

Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej dla przydzielonych do obsługi podmiotów. Wysyłka deklaracji do ZUS, wyliczanie i przekazywanie klientom list płac oraz składek do opłacenia. Konstruowanie umów i innych dokumentów dla pracowników obsługiwanych firm. Przekazywanie sprawozdań do instytucji publicznych dotyczących zatrudnienia i pracowników. Doradztwo w zakresie przepisów kodeksu pracy i opłacanych danin do ZUS i podatku dochodowego (PIT-4).

Asystent ds. kadr i płac

Wysyłka deklaracji do ZUS, wyliczanie i przekazywanie klientom list płac oraz składek do opłacenia pod nadzorem specjalisty ds. kadr i płac. Wypełnianie raportów do instytucji publicznych w zakresie dotyczącym zatrudnienia i pracowników. Sortowanie i ewidencja dokumentów kadrowych klientów.

Asystent zarządu

Zapewnienie sprawnego i prawidłowego funkcjonowania biura  – obieg korespondencji i informacji. Prowadzenie kalendarza spotkań członków zarządu. Organizacja spotkań, szkoleń i podróży służbowych prezesa i innych pracowników. Obsługa zewnętrznych gości kancelarii. Wsparcie prezesa w odpowiedzi na korespondencję, w tym pisma procesowe. Obsługa rejestru KRS i CEIDG w zakresie uzyskiwania wpisów jak i ich aktualizacji dla klientów kancelarii.

Pracownik administracyjno-biurowy

Pomoc asystentce zarządu oraz wystawianie faktury sprzedaży kancelarii. Pozostałe czynności dotyczące obsługi biura, takie jak składanie zamówień na materiały biurowe i środki czystości. Sortowanie i ewidencja korespondencji wewnętrznej oraz klientów kancelarii.

Stażysta / praktykant

Wykonywanie podstawowych zadań z różnych działów w celu uzyskania praktyki z każdego obszaru działalności kancelarii podatkowej i biura rachunkowego.