Skip to content

Oferta

ZAKRES USŁUG

Obsługa kadrowo-płacowa

Usługi w zakresie kadrowo płacowym prowadzone przez naszą Kancelarię zawierają wszystkie czynności wynikające z ustawy o ubezpieczeniu społecznym oraz z kodeksu pracy w ujęciu kompleksowym.

Nasz dział kadr i płac odpowiada miedzy innymi za:

  • naliczanie list płac na podstawie informacji przekazanych od Zleceniodawcy,
  • wyliczenie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie i przesyłanie deklaracji ZUS, 
  • sporządzanie umów o pracę, zleceń i umów o dzieło, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnianiem pracowników, 
  • sporządzanie i wysyłanie wniosków o wypłatę zasiłku chorobowego i macierzyńskiego z ZUS, 
  • sporządzanie rocznych deklaracji podsumowujących, 
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej zatrudnienia w tym również akt osobowych. 

W każdym wypadku zakres zlecenia może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta.